Milan 47.3" Single Vanity Cabinet, Glossy White, Glossy White Base

SKU: 801-V47.3-GWGW