Milan 23.6" Single Vanity Cabinet, Glossy White, Glossy White Base

SKU: 801V23.6GWGW